Cenník individuálnych terapií

 
TERAPIA CESTA, dospelý 3,0 h. 90 €
TERAPIA CESTA, senior (≥ 64 r.) 3,0 h. 60 €
TERAPIA CESTA, dieťa (7-14 r.) 1,5 h. 40 €
TERAPIA CESTA, dieťa (15-17 r.) 2,0 h. 50 €
   
FIGÚRKOVÉ KONŠTELÁCIE 1,5 h. 60 €
METAFORICKÉ KARTY 1,5 h. 60 €
 

Cenník zvýhodnených balíkov terapií

TERAPIA CESTA
3 stretnutia

240 € / 270 €

Balík je určený pre klienta, ktorý má záujem pochopiť a zmeniť jeden alebo viacero problematických aspektov vo svojom živote.


Podmienky uplatnenia zvýhodnenej ceny:
 • Úhrada celej čiastky pred absolvovaním prvej terapie
 • Absolvovanie všetkých terapií do 6 kalendárnych mesiacov od zakúpenia balíka

TERAPIA CESTA
6 stretnutí

450 € / 540 €

Balík je určený pre klienta, ktorý má záujem intenzívne alebo dlhodobo pracovať na harmonizácii osobných nastavení a vzťahov.


Podmienky uplatnenia zvýhodnenej ceny:
 • Úhrada celej čiastky pred absolvovaním prvej terapie
 • Absolvovanie všetkých terapií do 12 kalendárnych mesiacov od zakúpenia balíka

TERAPIA CESTA
rodič + dieťa

110 € / 130 €

Balík je určený pre klienta, ktorý má záujem zlepšiť vzťah so svojím dieťaťom alebo chce pomôcť pri riešení jeho aktuálneho problému.
 

Podmienky uplatnenia zvýhodnenej ceny:
 • Úhrada celej čiastky pred absolvovaním prvej terapie
 • Absolvovanie oboch terapií do 1 kalendárneho mesiaca od zakúpenia balíka

KOMBINOVANÝ BALÍK TERAPIÍ

260 € / 300 €

Balík je určený pre klienta, ktorý má záujem získať ucelený pohľad na seba samého a vzťahy, ktoré ho ovplyvňujú. Kombinácie rôznych techník mu umožní popri intuitívnej zložke zapájať i racionálne uvedomenie.


Cena zahŕňa:
 • 2x Terapia Cesta
 • 1x Figúrkové konštelácie
 • 1x Metaforické karty

Podmienky uplatnenia zvýhodnenej ceny:
 • Úhrada celej čiastky pred absolvovaním prvej terapie
 • Absolvovanie všetkých terapií do 6 kalendárnych mesiacov od zakúpenie balíka. Absolvovanie oboch terapií do 1 kalendárneho mesiaca od zakúpenia balíka.