Príbeh emočných figúriek

 

Presne pred rokom, v adventnom čase, som premýšľala nad tým, čím by som spestrila ponuku svojich služieb. Terapia Cesta je jedinečná metóda, ale predsa len...  pre niekoho pomerne náročná. Problém napojiť sa na svoje vedomie môžu mať najmä klienti, ktorí nedokážu pustiť preč svoje myšlienky. Vtedy je ťažké vnímať svoje podvedomé vnuknutia. Chcela som preto vytvoriť metódu, ktorá by bola ľahšie uchopiteľná. A to doslova. Sústrediť sa na niečo, pri čom klient zapája viacero zmyslov,  mu pomôže uvoľniť podvedomé vnímanie.

 

Podobnú metódu som absolvovala kedysi sama. Doniesla som si vtedy vlastné postavičky, ktoré som si požičala od svojich detí. Terapeutka pritom využívala techniku rodinných konštelácií. Po rodinných konšteláciách som pokukovala už dlhšie, ale vždy ma odradila prítomnosť skupiny ľudí, ktorá je pre túto terapiu nevyhnutná. Pri tejto terapii som však zistila, že svoje myšlienky si dokážem utriediť a vlastné emócie prežívať aj bez cudzích ľudí. Len vďaka tomu, že vnímam rozostavenie obyčajných hračiek a energiu medzi nimi. To ma priviedlo k zisteniu, že rovnakým spôsobom dokážu podnietiť konkrétne predmety schopnosť empatie aj u mojich klientov.  Samozrejme s využitím mojich vedomostí a zručností získaných pri terapii Cesta.  Otázkou už bolo iba získať tie „vhodné predmety“. Ideálne by to boli sošky znázorňujúce postavy, ktoré by v klientoch evokovali podobnosť s ich rodinnými príslušníkmi, či známymi. Táto možnosť sa mi však ukázala nerealizovateľná. Vyrobiť dokonalé postavy s rôznymi výrazmi tváre, či v rôznych postojoch, by bolo veľmi prácne a finančne náročné.

 

Vtedy sa mi dosal do rúk milý darček – keramické srdce vyrobené deťmi so zdravotným postihnutím zo Špeciálnej základnej školy na Dúbravskej ceste v Bratislave. V tom okamihu bolo rozhodnuté. Predmety potrebné k mojej novej terapii by predsa mohli vyrobiť tieto deti! Prácu s hlinou ovládajú, sú  zručné a navyše by im výroba figúriek mohla spestriť vyučovanie. A možno by sa čosi naučili aj o vlastných pocitoch...

 

Ich zdravotné obmedzenia, ako aj technologické postupy, však neposkytovali možnosť výroby dokonalých postáv v 3D formáte, preto sme po viacerých stretnutiach s pani učiteľkou Parošovou  dohodli jednoduchý tvar kužeľa. Ten sa v rámci finálnych úprav dotvoril tak, aby každá postavička mala iný výraz „tváre“ a bola farebne odlíšená. Po takmer štyroch mesiacoch práce s hlinou -  vyrezávania podľa šablóny, formovania tvaru, vypaľovania a farbenia boli moje „emočné figúrky“ hotové.

 

Emočné figúrky sú teraz prístupné Vám všetkým.  Bližší popis k práci s nimi nájdete na webe pod službou „Figúrkové konštelácie“. Ak ste prevažne racionálny typ a uprednostňujete prácu s bdelým vedomím, pomôžu Vám odkryť príčiny problémov vo Vašich vzťahoch, i rôzne obmedzujúce vzorce správania. Je to ako hra, ktorá má prostredníctvom uvedomenia  silnú schopnosť meniť veci.

 Autor: Dušana Drgoncová