Kontakt

Adresa:
Centrum duševného zdravia EMOTIO
Hrachová 4
821 05 Bratislava
administratívna budova TJ Rapid
Mobil:
+421 911 400 797
Bankové spojenie:
SK46 7500 0000 0040 0252 3022


Terapie poskytujeme len na objednávky.


Ako sa k nám dostanete:

Autom smerom z centra po Mierovej ulici, asi 200 m za Evanjelickým kostolom je po pravej strane na viditeľnom mieste tabuľa „TJ RAPID“ (neodbočujte, to je Telocvičná ulica) a na ďalšej odbočke pri predajni vína doprava (to je Hrachová ulica).

Trolejbusom č. 208: jednu zastávku za Evanjelickým kostolom na zastávke Strojnícka – zastávka je na znamenie!

Trolejbusom č. 201 a 202: na zastávke Ondrejovova, potom peši cez Osvetovú a Mierovú na Hrachovú

Kontaktujte nás


Bol/-a som oboznámený so Všeobecnými obchodnými podmienkami a so Zásadami ochrany osobných údajov Centra duševného zdravia EMOTIO.

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely Centra duševného zdravia EMOTIO (zasielanie newslettrov).