Dušana Drgoncová

akreditovaná terapeutka metódy Cesta®

Dlho som žila v mylných predstavách…

Nebolo to tak dávno, keď som žila v presvedčení, že všetko sa musí diať podľa mojich predstáv. Ak sa tak nedialo, obviňovala som za to druhých ľudí, či okolnosti v mojom živote. Bolo to obdobie, kedy som prikladala veľký význam pracovným úspechom. Väčšiu dôležitosť som kládla tomu, akú pozíciu zastávam, než akým človekom som. Nechávala som voľný priebeh posudzovaniu svojho okolia z úrovne vlastného ega. Mala som pocit, že všetko musím mať pod kontrolou.

V istom okamihu sa rozpadlo všetko to, na čo som sa spoliehala…

Prišiel čas založiť si rodinu. Moja prvorodená dcéra bola pre mňa naplnením túžob a poznávania bezhraničnej lásky. Všetko to krásne som brala ako samozrejmosť. Pri druhom dieťati však nebolo zrazu samozrejmé nič a moje doterajšie istoty sa začali rozpadať. Syn sa prihlásil na svet predčasne a postupné odkrývanie jeho zdravotných problémov založených na genetickej poruche vo mne spôsobovalo obrovské burácanie negatívnych pocitov. Nechápala som, čo sa deje… a prečo sa to deje mne…! Hnev voči sebe samej sa striedal s nenávisťou voči celému svetu.

Nevedela som, čo ma čaká. Moja budúcnosť nebola podopretá žiadnymi istotami a každý nový deň ma utvrdzoval v tom, že nemám pod kontrolou vôbec nič. Rúcala sa moja fikcia seba samej, ktorú som si roky budovala a ktorou som sa prezentovala. Zrazu som nevedela, kým vlastne som a aká je moja úloha. Upadala som do depresií a moje výbuchy hnevu pociťovali práve moji najbližší. Prešľapovala som na mieste vo vlastnej sebaľútosti v presvedčení, že svoju situáciu nemám ako zmeniť.

Nakoniec som našla vlastnú cestu…

Keď som v roku 2008 objavila knihu Cesta od Brandon Bays, zaiskrilo to vo mne nádejou. Tá však rýchlo zhasla, pretože moja rodinná situácia mi nedovoľovala vycestovať na zahraničné semináre. Terapia Cesta si ma však našla sama v roku 2013, kedy sa konal prvý vzdelávací seminár na Slovensku.

Bolo to v čase, keď som v dôsledku vlastnej bezmocnosti čoraz viac prispievala k narušeniu mojich vzťahov s rodinou a keď mi unikal zmysel všetkého, čo som robila. Po troch dňoch intenzívneho spoznávania možností terapie Cesta a ponárania sa do vlastného podvedomia prišlo jednoznačné rozhodnutie.

V mojom živote sa musí niečo zmeniť!

Cítila som, že Cesta je dokonalým nástrojom k želanej zmene…

V nasledujúcich mesiacoch som absolvovala rozsiahly terapeutický program. Počas neho som odkrývala vlastné nezdravé presvedčenia, ktoré ma dovtedy s istotou ubezpečovali o tom, že „nemôžem“, „nedokážem“ a „neviem“. Postupne som sa učila vnímať intuíciu, o ktorej som ani netušila, že ju mám. Naučila som sa vedome komunikovať s druhými tak, aby pochopili presne to, čo im chcem odovzdať. Najťažšie však bolo poznávanie vlastných egohier. Sledovať všetky tie nezdravé vzorce správania, pochopiť ich úlohu v doterajšom živote a nahradiť ich prirodzenými reakciami, prinieslo do môjho života nezvratnú zmenu. Na úrovni čistého vedomia som začala spoznávať, kto skutočne som a čo dokážem. Všetko, čo sa mi doposiaľ udialo, nadobudlo svoj zmysel. Do môjho života vstúpila pokora a dôvera.

Mnoho mojich klientov už zmenilo svoj život…

Po tejto zmene som vedela, že k pôvodnej profesii sa už nevrátim. Túžila som, aby rovnakú zmenu mohli zažívať aj iní ľudia. Tí, ktorí možno o Ceste nevedia. Alebo tí, ktorí nemajú čas či peniaze na absolvovanie náročného vzdelávania v zahraničí. Jednoducho všetci tí, ktorí cítia, že niečo v ich živote nie je v poriadku.

V roku 2014, ešte pred získaním akreditácie terapeuta Cesty, som zriadila Centrum duševného zdravia EMOTIO, v ktorom som poskytovala vo voľnom čase terapie svojim známym. Po mojej akreditácii v roku 2015 sa činnosť Centra rozbehla naplno a vďaka terapii Cesta som pomohla vyriešiť svoj životný problém už niekoľkým desiatkam klientov.