O nás

Tvoriť život plný harmónie

 

Sme tu pre tých, ktorých pocit nenaplnenia oberá o prirodzenú radosť. Pre tých, ktorí  plnia očakávania druhých a zabúdajú pritom na seba. Pre tých, ktorí sa bezmocne odovzdávajú okolnostiam riadiacim ich život. Pre tých, ktorí žijú v problematických vzťahoch, pretože očakávajú zmenu na strane partnera. A aj pre tých ostatných…

 

 
 
viac o terapii cestamoja terapeutka

01. Záruka kvality

Najvyššou zárukou kvality je akreditácia našej terapeutky na poskytovanie terapie Cesta, podporovaná kontinuálnym doplňujúcim vzdelávaním.

02. Profesionálna podpora

Zdieľanie pocitov s klientom je neoddeliteľnou súčasťou terapie. Profesionálnu podporu však dostanete nielen počas nej, ale aj následne v rámci procesu adaptácie.

03. Ochrana súkromia

Zachovávanie maximálnej ochrany súkromia týkajúcej sa všetkých informácií, ktoré s nami budete počas terapie zdieľať, je pre nás samozrejmosťou.

Pre život sú dôležité emócie... Bez nich uniká prítomnosť.

Neplním očakávania druhých, pretože o svojom
živote mám vlastné predstavy. Nepoznám stagnáciu, pretože moje priority ma neustále posúvajú vpred. Nedávam priestor neopodstatneným strachom, pretože tie považujem iba za myšlienku, ktorú
vytvára neistá myseľ. Nebojím sa posudzovania, pretože táto ľudská vlastnosť vychádza
zo zranenia tých, ktorý v nej uviazli.

Dušana Drgoncová

akreditovaná terapeutka metódy Cesta®