Mysli pozitívne…!

Stretli ste sa už s týmto výrokom? Človek spokojný so svojim životom sa nad ním asi nezamýšľa, pretože aj keď nie všetko okolo neho je pozitívne, dokáže sa s tým negatívnym vyrovnať plynule a prirodzene.  Ale ten, kto sa ocitne v zajatí životných okolností, či vlastných myšlienkových bariér, nevie, čo s touto radou ďalej. Pretože akákoľvek snaha „myslieť pozitívne“ je prehlušená krikom mysle, ktorá nekompromisne chrlí negatívne myšlienky.

Všimla som si, že pri terapii Cesta veľa negatívnych nastavení opadá iba v dôsledku toho, že si klient tieto skutočnosti uvedomí. Vďaka tomu  dokáže pochopiť, ako sa do nich dostal a prečo v nich zotrvával.  Niekedy sa však stane, že myseľ klienta nepustí na to potrebné miesto.

Áno, tá myseľ, ktorá produkuje negatívne myšlienky, dokonca v niektorých prípadoch rozhoduje aj o tom, či človeka pustí k hlbšiemu uvedomeniu alebo nie. Ak sme ju roky „cvičili“ na to, aby mala všetko pod kontrolou, tak kontrolu si len tak nedá vziať! Za týchto okolností človek prestáva vnímať svoje pocity a spolieha sa iba na úsudok rozumu. Niektoré životné situácie sa však  z tejto úrovne nedajú vyriešiť. Osoba zapojí myseľ ešte viac a nechápe, prečo riešenia neprichádzajú. To spustí ďalší kolotoč negatívnych myšlienok spojených s nezdravým hodnotím seba, ako osobnosti.

 

Základnou úlohou je roztriediť negatívne myšlienka na tie,
ktoré vyplývajú z existujúcich okolností a tie, ktoré sú iba hypotetické.

 

Ak za myšlienkami stoja konkrétne okolnosti,

ktoré nás znepokojujú, pravdepodobne má situácia aj riešenie.  Riešenie spočíva v aktivitách, ktoré musíme sami vyvinúť, častokrát za cenu prekonania vlastného strachu či nepohodlia. Okolnosti však môžu byť aj fixné, nami neovplyvniteľné – vtedy nám zostáva iba prijať ich. Pokiaľ sa vyskytne problém s prijatím, môžete s nimi pracovať tak isto, ako s kategóriou myšlienok uvedenou nižšie…

Ak za myšlienkami stoja hypotetické obavy,

je potrebné naučiť sa prevziať nad nimi kontrolu. Takéto myšlienky majú toxický vplyv nielen na naše zmýšľanie a správanie, ale aj na naše telo.  Nič nám neposkytujú, iba zbytočne pohlcujú kapacitu nášho rozumu, ktorá by mohla byť venovaná prospešnejším činnostiam. Tieto myšlienky majú pôvod v minulosti a sú produkované z úrovne podvedomých blokov, preto je ťažké pracovať s nimi.

Naučiť sa mať kontrolu nad negatívnymi myšlienkami – to chce tréning! Ak sa vás táto téma týka (pokiaľ ste sa dočítali až sem, tak s veľkou pravdepodobnosťou áno), poďme si vyskúšať jednoduché cvičenia, ktorých cieľom je  naučiť sa získať od negatívnych myšlienok odstup a zabrániť im vplývať na naše rozhodovanie.

 

1. cvičenie: PLYNUTIE MYŠLIENOK

Táto metóda sa bežne využíva pri meditácii. Môžete ju skúšať s otvorenými alebo zatvorenými očami.

Porozmýšľaj, aké negatívne myšlienky do teba v poslednej dobe dobiedzali. Každú „posaď“ na jeden obláčik. Podľa intenzity myšlienky budú obláčiky rôzne veľké, s odlišným sfarbením a hustotou…  Samotný obláčik môže niesť na sebe aj konkrétne slovné spojenie vyjadrujúce danú myšlienku. A potom ich už len sleduj… Prichádzajú a odchádzajú… menia svoj tvar… niektoré sa vzdialia a vrátia sa späť…. Všetko je v poriadku. Dôležité je len ich sledovať. Žiadne zahĺbenie sa do nich, rozvíjanie, premýšľanie! Ak od nich dokážeš poodstúpiť, uvedomíš si ich a zároveň precítiš, že ťa emočne nemusia ovplyvňovať. Je to len na tebe.

 

2. cvičenie: PÚŠTANIE MYŠLIENOK

Teraz vizualizáciu s obláčikmi doplň o ďalšie – budú na nich negatívne myšlienky z minulosti, ktoré ťa až tak netrápia. Pozri, ako sú vzdialené. S týmito zrejme nemáš emočný problém a zreteľné vnímaš, že sú „preč“. Čím viac myšlienok z minulosti pridáš, tým lepšie. Sleduj, ako sa v diaľke hromadia. Tie súčasné sa presúvajú stále v tvojej blízkosti. Uvedom si naplno rozdiel medzi oboma skupinami myšlienok…

Potom si predstav, ako sa aj tie súčasné myšlienky začínajú vzďaľovať a pridávajú sa k tým z minulosti. Môžeš si to spojiť i s predstavou času, ktorý uplynie. Dôležité je uvedomiť si premenlivosť toho, čo sa v našom živote deje…

 

3. cvičenie: VEDOMÁ  PREMENA MYŠLIENOK

V tomto cvičení ide o hru myšlienok. Lepšie povedané o hru s našou mysľou. Myseľ, dlhodobo navyknutá vidieť vo všetkom len negatíva, sa bude brániť, ak po nej budeme chcieť naladiť sa len tak na pozitívnu vlnu. Preto ju musíme pozvať do hry. Ako na to?

Nájdi vo svojom živote niečo pozitívne. Pripomeň si akúkoľvek situáciu, životné okolnosti, či vlastníctvo niečoho, za čo si vďačný…
A teraz tú pozitívnu predstavu zmeň pomocou negatívnej myšlienky a pár sekúnd vnímaj dôsledky tejto premeny…

Odlož tento obraz a nájdi vo svojom živote niečo negatívne. Pripomeň si akúkoľvek situáciu, životné okolnosti, či strádanie, ktoré ťa v tomto čase trápia…
A teraz tú negatívnu predstavu zmeň pomocou pozitívnej myšlienky a pár sekúnd vnímaj dôsledky tejto premeny…

Striedaj tieto náhľady s viacerými situáciami… dodrž však stále striedanie premeny z pozitívneho na negatívne, z negatívneho na pozitívne…

Týmto cvičením by si si mal uvedomiť, že dokážeš ovládať svoju myseľ, priraďovať rôznorodým okolnostiam pozitíva, či negatíva,  a teda v konečnom dôsledku to, že si to ty, kto sa rozhoduje, ako sa chce pozerať na svet.

 

Zdroj – obrázok: Pixabay