Medzi mojimi staršími článkami je aj jeden z názvom Nechať minulosť za sebou“, ktorý sa zaoberá otázkami motivačnej literatúry.

Reakcie viacerých mojich klientov mi potvrdili, že nie vždy je práca s motivačnou literatúrou jednoduchá. Prečo? Pretože akákoľvek pozitívna afirmácia, ktorá sľubuje zdravie, peniaze, či vzťahy,  bude fungovať len vtedy, ak sa s ňou človek dokáže absolútne stotožniť. A tu je ten problém. Každý človek rieši svoje vlastné problémy, žije v špecifickom prostredí a reakcie ľudí v jeho okolí sú tiež jedinečné. Ťažko nájsť afirmáciu, ktorá bude dostatočne všeobecná, aby platila na všetkých a zároveň dostatočne konkrétna, aby vyriešila špecifickú situáciu človeka.

 

Našťastie poznám spôsob, ako si vytvoriť
pozitívnu afirmáciu „šitú na mieru“.
Je ním Terapia CESTA.

 

Tento spôsob zmeny života skutočne funguje a osvedčil sa u mnohých mojich klientov. A v čom je to čaro takto vytvorenej pozitívnej afirmácie?

  1. Človek ju vytvorí v okamihu, keď sa vysporiada so svojou minulosťou, teda pochopí ponaučenie, ktoré potrebuje k svojmu osobnému rastu.
  2. V okamihu, keď sa to stane, dokáže človek „pustiť“ nezdravé presvedčenia . Zrazu zistí, že chce žiť inak! Jeho podvedomie to samozrejme vie a ponúkne mu množstvo nových presvedčení, ktoré budú v úplnom súlade s ním samým. A to sú tie zázračné pozitívne afirmácie!
  3. Pozitívna afirmácia funguje aj bez toho, aby ju človek musel dennodenne opakovať, pretože bola v terapii prežitá na hlbokej emocionálnej úrovni, a vďaka tomu sa upevňuje priamo v podvedomí.

 

Medzi mojimi klientmi sú samozrejme aj takí viac racionálni, ktorých rozum bude neustále presviedčať, prečo sa TO nedá a prečo TO nedokáže. V tom prípade je samozrejme možné siahnuť po pozitívnej afirmácii z terapie (každý klient ich dostane v písomnej forme mailom) a môže s ňou pracovať vedome tak, ako to doporučuje motivačná literatúra. S jedinou výnimkou… Má k dispozícii jedinečný zoznam pozitívnych afirmácií, ktoré si vytvoril sám pre seba.